ม.รังสิต เปิดรับสมัครเด็ก ม.ปลาย ร่วมเวิร์กชอปค้นหาตัวตน พร้อมสมัครทุนศึกษาต่อสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์

 

สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ชวนน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. มาร่วมเรียนรู้การออกแบบการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรม “SoReal Workshop 2024” ซึ่งจัดเวิร์กชอบ 2 คลาส ได้แก่ Class 01 : Visual Thinking ภาพความคิดที่เฉพาะตัวของแต่ละคนทำให้เกิดการสื่อสารอย่างสรรค์ หรือ Class 02 : Power of Creativity ปลุกความคิดสร้างสรรค์ให้ตื่นขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพในงานออกแบบ สามารถเลือกเข้าร่วมเวิร์กชอปที่สนใจได้ทั้ง 2 เวิร์กชอปหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

นอกจากนี้สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 สามารถสมัครรับทุนการศึกษา 50% ตลอดหลักสูตร เพียงเคยผ่านอบรมสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มาแล้ว สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดในวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2567 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ วิทยาลัยการออกแบบ (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด Line : @collegeofdesignrsu โทร. 02-791-6000 ต่อ 3631, 3634

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

รศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดี ม.รังสิต ร่วมแถลงข่าวการปฏิรูปตำรวจ

Sat May 18 , 2024
                    […]