ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Kyoto Tachibana ประเทศญี่ปุ่น

 

ฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัย Kyoto Tachibana ประเทศญี่ปุ่น ในการเดินทางมาเยี่ยมเยือน และลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมการทำวิจัย และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

          ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายญี่ปุ่นสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัยสามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงการเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกันในหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนการสอน และการวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยให้กับทั้งสองประเทศ

          “ความร่วมมือจะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญ เป็นความร่วมมือที่มากไปกว่าการส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน เพราะได้มีการพูดคุยและทำความร่วมมือด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นด้วย นี่จึงเป็นสิ่งยืนยันให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มากไปกว่าการผลักดันกลุ่มนักศึกษา แต่เรายังขยายวงกว้างมากขึ้นมายังกลุ่มคณาจารย์ และนักวิชาการด้วย จากการพูดคุยก็จะมีรายละเอียดมากมาย และแน่นอนว่าการร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ ในอนาคตอีกด้วย”

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

ศิลปศาสตร์ ม.รังสิต จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1

Thu Feb 29 , 2024
  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ The Komaru-Koutsu Foundation และ Fukuyama […]