จากงานสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ ม.รังสิต สู่ผ้าคลุมไหล่ ๕ ลวดลาย ผลงานสร้างสรรค์ฝีมือนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดตัวคอลเลคชั่นผ้าคลุมไหล่ ๕ ลวดลาย ผลงานสร้างสรรค์ฝีมือนักศึกษา โดยพัฒนาต่อยอดดีไซน์จากงานสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัย

ดร.เริงศักดิ์ แก้วเพ็ชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งมั่นให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นความเป็นเลิศในทางวิชาการ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เกิดความชำนาญ สามารถพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น โดยสนับสนุนงานศึกษาค้นคว้าและงานวิจัย และการบริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชน ขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และการแก้ปัญหาของสังคม ส่งเสริมนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของการเป็นผู้นำทางวิชาการ และผู้ประกอบการ ทั้งในกลุ่มนักศึกษา และคณาจารย์ทุกสาขาวิชา จึงได้มอบหมายให้ทาง สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยรังสิตสู่สาธารณชน ซึ่งล่าสุดในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรังสิตก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔๐ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ผลงานผ้าคลุมไหล่ที่มีลวดลาย ความหมายอันดีงามทั้ง ๕ ลวดลาย ผลงานโดยฝีมือนักศึกษา โดยการนำศาสตร์วิชาความรู้ในสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่มาสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรม เป็นทางสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษา

“สำหรับคอลเลคชั่นผ้าคลุมไหล่ มีแนวคิดโดยเริ่มต้นจากความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่ การสืบทอดความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อการดำรงอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยลวดลายผ้าสะท้อนเรื่องราวองค์ประติมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต ๕ ลวดลาย ได้แก่ องค์พระศรีศาสดา องค์พิฆเนศศรีรังสิต องค์สุริยเทพ องค์เจ้าแม่กวนอิม และองค์ท้าวเวสสุวรรณ โดยทั้ง ๕ ลวดลาย เป็นการนำสถาปัตยกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยรังสิตมาใช้ในการออกแบบลวดลายลงบนพื้นผ้าไหมสเปน เพื่อประยุกต์นำมาเป็นผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอหรืออุปกรณ์แฟชั่นอื่นๆ ได้ตามความชอบ” ดร.เริงศักดิ์ กล่าว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมฯ ม.รังสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความที่ผ้าคลุมไหล่เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่ได้รับความนิยมมาก และสามารถใช้ได้ในหลากหลายโอกาส อีกทั้งการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าว ยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ การนำศาสตร์วิชาองค์ความรู้ในสาขาที่ตนเองศึกษาอยู่มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปกรรม ซึ่งก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์หลากหลายมิติ และยังสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ การทำการตลาดการขายอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัยอีกด้วย ซึ่งผลงานดังกล่าว เป็นความร่วมมือของ สถาบันศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาสังคม วิทยาลัยการออกแบบ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ และหอจดหมายเหตุ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับผู้ที่สนใจผ้าคลุมไหล่ทั้ง ๕ ลวดลาย สามารถสั่งพรีออเดอร์ ได้ที่เพจเฟซบุ้ก ทอตะวัน – Tortawan

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

เหล่าซือหนึ่ง นศ.ปริญญาเอก ม.ศิลปากร โชว์วิสัยทัศน์ ร่วมถ่ายทอด ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมจีน

Mon Feb 19 , 2024
                    […]