ม.รังสิต เปิดรับสมัครนศ.ทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567

 

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ ด้านครีเอเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 10 ทุน มีคุณสมบัติดังนี้

 

1. สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือ เทียบเท่า เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชา ที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2567 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

 

2. เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้าน Youtuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตนเองบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube

 

3. เป็นผู้มียอดติดตาม/ ยอดไลค์ ทางสื่อโซเชียลมีเดีย ตามเกณฑ์การพิจารณาทุน ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok, Youtube

 

4. มีไอเดียดีและมีทักษะเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์และน่าติดตาม

 

5. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 

6. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

ทั้งนี้ ยกเว้นคณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการบิน และวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือสถาบัน Wefly และบริษัท Jinpao ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน รองรับการฟื้นตัวอุตสาหกรรมการบิน

Fri Feb 16 , 2024
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding หรือ MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (BTU) […]