สถาบันภาษาอังกฤษ ม.รังสิต เปิดอบรม 3 หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

 

สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรนานาชาติ) และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าร่วมอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดอบรม 3 หลักสูตรได้แก่  

1. หลักสูตร Building Academic English อบรมทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 18.00- 21.00 น.  เริ่มอบรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มกราคม – วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 (9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเป็น 60 ชั่วโมง) รูปแบบการเรียนการสอนผ่าน video conference

2. หลักสูตร Developing Academic English อบรมทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 18.00- 21.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 (9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเป็น 45 ชั่วโมง) รูปแบบการเรียนการสอนผ่าน video conference

3. หลักสูตร Advancing Academic English อบรมทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 18.00- 21.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่วันอังคารที่ 30 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2567 (6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมเป็น 60 ชั่วโมง) รูปแบบการเรียนการสอนผ่าน video conference

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 02-997-2200 ต่อ 4047

 

 

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

เปิดรับเข้าอบรมตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร เพื่อสอบเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของและตัวแทนออกของ

Fri Jan 5 , 2024
ธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย จัด อบรมตัวแทนออกของมาตรฐานศุลกากร (ออนไลน์ เสาร์-อาทิตย์) เพื่อสอบเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของและตัวแทนออกของ ช่วงเวลาอบรม […]