มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตยแก่บัณฑิตที่ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

 

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธีมอบปริญญาบัตร สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 4,155 คน ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยรังสิตมีมติประสาทแด่ นายประกิต หลิมสกุล (กิเลน ประลองเชิง) ไทยรัฐ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ยังมีศิลปินดาราที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา อาทิ นายสิรภพ คมขำ (นิว) นักร้องจากวง GLISS บัณฑิตสาขาวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลัยดนตรี และนายคณิน ชอบประดิถ (เพื่อน) นักแสดงและนายแบบ บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ

 

 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยรังสิต ยังได้มอบรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตยแก่บัณฑิตที่ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เป็นผู้ที่มีความดี ความงาม มีเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีงาม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีตามแนวทางแห่งสังคมธรรมาธิปไตย ได้แก่ นางสาวปภาวี ชาวนาดอน นายชาคริต ทองประเสริฐ และนางสาวเบญจมาศ ปิลกศิริ โดยได้มอบรางวัลดังกล่าวในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2566

นางสาวปภาวี ชาวนาดอน บัณฑิตวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เป็นความภาคภูมิใจ และความสุขอย่างหนึ่ง นอกจากได้ประสบการณ์การทำงานเป็นทีมแล้ว ยังได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคม ซึ่งที่วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์มีกิจกรรมออกหน่วยบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์เป็นประจำอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้เครื่องมือแพทย์ที่มีความปลอดภัยและมีความแม่นยำ ทำให้เกิดความสบายใจแก่ทุกฝ่าย

นายชาคริต ทองประเสริฐ บัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตยในครั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเรียนคณะรัฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รับรางวัล คณะรัฐศาสตร์นอกจากจะสอนให้ได้รู้วิชาการแล้ว ยังสร้างเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนให้เราได้นำองค์ความรู้ทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมอีกด้วย ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งผมเองได้ร่วมกับทางคณะทำงานทำโครงการหลายโครงการ และได้มีโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น รัฐสภา (โครงการรัฐสภาสัญจร เป็นต้น) กระทรวง อว. (ทีมโฆษกกระทรวง อว. ประจำมหาวิทยาลัย) และอีกหลายหน่วยงาน อีกสิ่งที่สำคัญ คือ ทุนความสามารถพิเศษ ด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย ที่มอบทุนการศึกษาให้ตั้งแต่่เข้าเรียน สร้างเสริมทำให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดทำกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเกี่ยวกับเยาวชน ครูอาสา การเปิดหมวกระดมทุน การหาแนวทางในการทำกิจกรรมในช่วง โควิด-19 ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่งในการทำกิจกรรม แต่ด้วยการทำงานเป็นทีม ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เเละกระบวนการจึงทำให้ทุกกิจกรรมและโครงการต่างๆ ผ่านพ้นมาได้ด้วยดี ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับชาติหลายรางวัล อย่างไรก็ตาม รางวัลต่างๆ นั้นเป็นผลพลอยได้จากการที่เรามุ่งมั่นทำเพื่อสังคมส่วนรวม ทักษะการทำงานเป็นทีม และะความคิดสร้างสรรค์ แต่สิ่งสำคัญของทุกกระบวนการคือ เราได้เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และผมก็เชื่อมาตลอดว่า คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่การใช้เวลาให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ของคนเรานั้นไม่เท่ากัน

ด้าน นางสาวเบญจมาศ ปิลกศิริ บัณฑิตนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตให้แก่ตนเอง และครอบครัว ขอขอบคุณโอกาสอันดีจากผู้บริหาร คณะอาจารย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ช่วยหล่อหลอมให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีจิตอาสา รู้จักการเป็นผู้ให้ จนสามารถนำไปพัฒนาและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งนี้ ได้นำความรู้ความสามารถที่ตนเองถนัดเกี่ยวกับกีฬาเทเบิลเทนนิส ไปฝึกสอนให้กับเยาวชนในพื้นที่เขตหนองแขมและจังหวัดฉะเชิงเทราฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมอย่างมีประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพที่แข็งแรง

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

รัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ เตรียมตั้งศูนย์วิจัยจีโนมิกส์การเกษตรระดับโลก ที่มหาวิทยาลัยในฟิลิปปินส์

Tue Dec 12 , 2023
                มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ วิทยาเขต […]