ม.รังสิต จับมือ เทศบาลนครรังสิต มูลนิธิฟ้าหลังฝน เปิดกิจกรรมตรวจเช็คความพร้อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์บนรถพยาบาล รองรับเทศกาลปีใหม่

 

วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการบริการวิชาการตรวจเช็คความพร้อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ บนรถพยาบาลฉุกเฉินของเทศบาลนครรังสิตและเครือข่ายกู้ชีพเพื่อรองรับการให้บริการเทศกาลปีใหม่

รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ เทศบาลนครรังสิต มูลนิธิฟ้าหลังฝน และมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติที่โดดเด่นในการบูรณาการทั้งการใช้ความรู้ด้านการแพทย์สาธารณสุข ด้านการพยาบาล ด้านเภสัช และด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อสังคม และที่สำคัญคือเพื่อสร้างการมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษาในการนำความรู้ความสามารถช่วยเหลือสังคมในท้องถิ่น ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ โดยมี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และทีมผู้บริหารเทศบาลนครรังสิต ประธานมูลนิธิฟ้าหลังฝน เข้าร่วมงาน ณ อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

“ในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง 3 คณะ ได้บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง ที่สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครรังสิต อาทิ กิจกรรมการลงชุมชนเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในชุมชน กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกันในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง กิจกรรมการบำรุงรักษาสอบเทียบและตรวจเช็คความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ให้กับศูนย์ฯ ทั้ง 4 แห่ง รวมถึงกิจกรรมในระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2566 กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ตรวจเช็คความพร้อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ บนรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งการดำเนินการบูรณาการวิชาการเพื่อสังคมในครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการมาด้วยดีตามแผนที่วางไว้ เพื่อเป้าหมายด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทุกประเภทในชุมชนเชิงรุกทั้งด้านการแพทย์และการพยาบาล ด้านการใช้ยาที่เหมาะสมปลอดภัย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพความปลอดภัยในระหว่างใช้งาน และในอนาคต การบูรณาการทุกด้านจะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์บริการเครื่องมือแพทย์และสุขภาพเพื่อสังคม (ศคส) เพื่อให้ยืมคืนเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนด้านการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในชุมชนเทศบาลนครรังสิต เป็นต้นแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป” คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต กล่าวเสริม

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

นักเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ สอบได้คะแนนสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในประเทศไทย

Thu Dec 7 , 2023
  โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ เปิดเผยว่า นักเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ 17 คน สามารถทำผลสอบได้คะแนนสูงในหลายวิชา และนักเรียนเหล่านี้ยังได้รับรางวัล Pearson Outstanding Learner Award โดยนักเรียนในกลุ่มนี้มี 7 คนที่ได้คะแนนสูงสุดในประเทศไทย […]