ม.รังสิต MOU มูลนิธิฟ้าหลังฝน พัฒนาสนับสนุนวิชาการ งานวิจัย สนับสนุนที่ฝึกงาน บริการวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

          วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต กับ  มูลนิธิฟ้าหลังฝน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปถมาพร สุกปลั่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคุณพิชญุตม์ กฤตย์รัตนะโชติ ประธานกรรมการมูลนิธิฟ้าหลังฝน  ในฐานะผู้บริหารของทั้งสองมูลนิธิลงนามร่วมกัน ซึ่งมี ผศ.ดร.อำภาพร นามวงศ์พรหม คณบดีบริหารคณะพยาบาลศาสตร์  รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์  ผศ.ร.ต.หญิงดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1-308  อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต

สำหรับวัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อประสานร่วมมือพัฒนาสนับสนุนวิชาการ งานวิจัย งานสนับสนุนที่ฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ งานบริการวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรืออื่น ๆ ที่ทันสมัยอีกด้วย

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

นักการทูตและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมการประชุมด้านการศึกษาระดับโลกของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล

Mon Nov 13 , 2023
การประชุมด้านการศึกษาระดับโลกของมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล ประจำปี 2566 (2023 XJTLU Global Education Forum) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล (Xi’an Jiaotong-Liverpool […]