ม.รังสิต จัดบรรยายพิเศษ “อิหร่าน : ภายหลังการปฏิวัติอิสลาม 1979 ในด้านการพัฒนาการเมืองและสังคม”

          สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง อิหร่าน : ภายหลังการปฏิวัติอิสลาม 1979 ในด้านการพัฒนาการเมืองและสังคม ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณ Morteza Soltani ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและวัฒนธรรมแห่งสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

เด็กสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา คว้ารางวัล Best of the Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

Fri Nov 10 , 2023
นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทีมเลขารักษ์พัฒนา คว้ารางวัล Best of the Best ประเภท ใช้ดี […]