ชาวมทร.ธัญบุรี ปลื้มคว้าอันดับ 1 กลุ่มราชมงคลจาก UniRank

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า www.4icu.orgหรือ UniRank ได้ประกาศผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2020 ปรากฏว่า มทร.ธัญบุรี สามารถครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน และอันดับที่ 24 ของประเทศ ซึ่งการประกาศผลนี้ เป็นการวัดความนิยมของเว็บไซต์ในการเข้าชมเว็บมหาวิทยาลัย โดยประเมินจากเนื้อหา การจัดการของมหาวิทยาลัย รวมถึงการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ บทความ งานวิชาการ ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามทร.ธัญบุรี ได้พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัย บทความงานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษา ข่าวสารที่ให้ความรู้และมีประโยชน์ต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ซึ่งการพัฒนานี้ทำให้ประชาชนให้ความสนใจมทร.ธัญบุรี เกิดการสืบค้นข้อมูลทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่นำเสนอจะต้องมีความถูกต้องการ

“เทรนด์การสืบค้นข้อมูลของเว็บไซต์จะต้องมีการวิเคราะห์การเข้าชมของผู้ชม โดยแต่ละช่วงความต้องการรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกัน แต่เดิมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยจะมีการสืบค้นข้อมูลงานวิชาการ งานวิจัย แต่ในปัจจุบัน เว็บไซต์ต้องมีข้อมูลที่รอบด้าน เช่น นักวิจัย สืบค้นข้อมูลงานวิจัย งานวิชาการ นักเรียนข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย การศึกษาต่อ ส่วนผู้ประกอบการ สืบค้นนวัตกรรม เพื่อต่อยอดให้เกิดงานพาณิชย์ เป็นการเข้าถึงมหาวิทยาลัยในยุคไซเบอร์ ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยต้องมีการวางแผน เตรียมความพร้อมและพัฒนาเนื้อหาภายในเว็บไซต์”
………………………………………………………………………………………..

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

"ส.ผู้สื่อข่าวกีฬา" จัดกอล์ฟการกุศลแบบ New Normal

Mon Aug 24 , 2020
“ส.ผู้สื่อข่าวกีฬา” จัดกอล์ฟการกุศลแบบ New Normal             […]

YouTube