หลักสูตรแห่งอนาคต! วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับรอบ 2 โควตา เรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564
ปัจจุบันวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีใน 3 หลักสูตร และจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ดังนี้
⚫️ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
⚫️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
⚫️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
⚫️ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่…
🟢 เพจ ” แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี “
https://www.facebook.com/Thaimedrmutt
🟡 เพจ “สุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี”
https://www.facebook.com/beautyrmutt
🟠 เพจ “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products”
https://www.facebook.com/InnoHealthTMC
ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร :.
🔵 เพจ “Complementary & Alternative Medicine RMUTT”
https://www.facebook.com/CAMTMCRMUTT

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

บอกข่าวดี! มหกรรมเปิดบ้านออนไลน์ "สวนสุนันทา" ครั้งแรก ทุกคณะ ทุกสาขามีคำตอบมาให้ทุกคน

Tue Mar 2 , 2021
“สวนสุนันทา” พร้อมเปิดทุกซอกทุกมุมบ้านให้น้อง ๆ นักเรียนม.ปลายที่ต้องการเข้าเรียนต่อได้ซักถามข้อมูลทุกด้าน ในมหกรรมเปิดบ้านสวนสุนันทาออนไลน์ ครั้งที่ 1 เพื่อรองรับการรับสมัครทีแคส รอบ 2 […]

YouTube