มทร.ธัญบุรี จับมือ สสว. ช่วยเอสเอ็มอี พัฒนาทักษะการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จัดการธุรกิจออนไลน์

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. ดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME STEP UP) จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล จ.นครปฐม สร้างทักษะการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในธุรกิจ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สสว. จัดกิจกรรมหลักสูตร “พลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและจัดการธุรกิจออนไลน์” ในโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้ออกไปช่วยผู้ประกอบการรายย่อยในกลุ่มเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อย หรือไมโครเอสเอ็มอี โดยการพัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำการตลาดยุคดิจิทัล

ทั้งนี้ ในงานมี คุณวิภาพร วีระไวทยะ นักวิชาการ SME สสว. กล่าวรายงานโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคุณภิญญาพัชร์ กิตติหิรัณย์ภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคดิจิทัล คุณคณากร คงประทีป TikTok Content Creator คุณปัญญาพร วิทยาประดิษฐ์ จากบริษัท นิปป์ ครีเอชัน จำกัด เป็นวิทยากร รวมถึงคุณสุชาดา โคตรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจพื้นฐานความรู้ และได้ลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ที่สำคัญยังจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการและที่ปรึกษาเพื่อประเมินศักยภาพผู้ประกอบการรายกิจการเบื้องต้นอีกด้วย

ด้าน นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ผู้ดูแลโครงการฯ กล่าวเสริมว่า กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลิกธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการตลาดและจัดการธุรกิจออนไลน์” ในโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาณ 2565 นี้ มีความคาดหวังว่าจะสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ ปรับตัวและเห็นความสำคัญของการทำธุรกิจในยุคโควิด-19 โดย มทร.ธัญบุรี พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงเคียงข้างกลุ่มผู้ประกอบการ เป็นที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหาการทำธุรกิจ โดยองค์ความรู้จากคณาจารย์ และทีมที่ปรึกษาจะช่วยสร้างความยุ่งยืน พลิกธุรกิจให้ฟื้นตัวในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น.

.

Next Post

สาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มอบประกาศนียบัตร ส่งเสริม ‘นวัตกร’ สร้างนวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์

Wed Mar 30 , 2022
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 […]