58 ปี FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี “คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต”

ครบรอบ 58 ปี FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี “คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต” สถานีวิทยุกระจายเสียงชั้นนำด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข่าวสาร และความบันเทิงแก่สาธารณชน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เล่าว่า “สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ออกอากาศให้ข่าวสารความรู้ควบคู่ความบันเทิงมาเป็นเวลายาวนานถึง 58 ปี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นมีภารกิจในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปัจจุบันได้รับการอนุญาตจาก กสทช.ให้ใช้คลื่นความถี่ในรูปแบบสถานีวิทยุสาธารณะหรือวิทยุบริการสาธารณะ (Public or Public Service Radio) โดยวางตำแหน่งทางธุรกิจเป็นวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่สามารถยังประโยชน์ให้กับสาธารณะและประชาชน โดยไม่แสวงหากำไร เป็นการใช้วิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และความบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ ทำหน้าที่ในด้านสนับสนุนส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษา เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เป็นแหล่งเรียนรู้ของอาจารย์ เป็นพื้นพี่ศึกษาดูงาน และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน โดยที่ผ่านมา FM.89.5 MHz. ได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตาม วงการสื่อคงหลีกเลี่ยงผลกระทบ Digital Disruption ไม่ได้โดยเฉพาะ สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) อย่างวิทยุที่มีบทบาทลดลงเมื่อผู้คนมีความนิยมสื่อออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นวิทยุต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดด้วยการพัฒนาเนื้อหาและการเผยแพร่ในรูปแบบ Multimedia Platform and Social Media มันเป็นความท้าทายที่ต้องก้าวไปให้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเองมีความได้เปรียบทั้งในเรื่องบุคลากรที่มีคุณภาพและเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ที่แฝงตัวอยู่ตามหลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัย นับเป็นเนื้อหาที่สามารถนำมาสร้างสรรค์ในรูปแบบรายการเพื่อประโยชน์ต่อผู้ฟังได้”


ทางด้าน ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี เล่าว่า “วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM.89.5 MHz. หรือ RMUTT RADIO ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเนื้อหารายการออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ รายการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ด้านส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม รายการสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรายการข่าวเชิงสร้างสรรค์ ที่ผ่านมามีหลายรายการที่ร่วมผลิตกับหน่วยงานภายนอก เช่น สภากาชาดไทย ร่วมผลิตรายชื่อว่า RED CROSS องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมผลิตรายการเพื่อนำเสนอสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง และการประยุกต์ใช้สาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่าง รายการ วิทย์ a minute เป็นต้น และที่เป็นไฮไลท์คือการรายการข่าวต้นชั่วโมง (Flashes News) ความยาว 5 นาที เน้นการนำเสนอข่าวการศึกษา ผลงานวิจัยและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงสถานีวิทยุเครือข่ายสถาบันการศึกษา 10 แห่ง และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่มีผลงานและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่อสังคมและประเทศชาติ ส่วนรายการเพลงนั้นได้ร่วมผลิตกับภาคเอกชน


สำหรับในปี 2565 นี้ ได้มีการนำเสนอรายการที่แสดงถึงความเป็นคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตหลายรายการ ยกตัวอย่างรายการ Meta เปลี่ยนโลก ร่วมผลิตกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตดิจิทัลบนโลกเสมือนจริง เริ่มจากการปูพื้นให้ความรู้เกี่ยวกับเมตาเวิร์ส (Metaverse) การให้บริการเรื่อง VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality) และ MR (Mixed Reality) ไปจนถึงการรู้จักกับสกุลเงินดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นต้น ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 8.30 น. และสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทุกรายการผ่าน www.radio.rmutt.ac.th Application (ระบบ Android) “RMUTT RADIO” Fanpage : FM 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี Youtube : RMUTT RADIOPodcast : RMUTT RADIO

นอกจากนี้วิทยุราชมงคลธัญบุรียังเปิดพื้นที่การให้บริการทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนารูปแบบผลิตรายการ ผลิตสปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์ภารกิจ ผลิตภัณฑ์ และรูปแบบการออกอากาศ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานี มีพื้นที่รองรับการจัดประชุม สัมมนา จัดฝึกอบรมบริการวิชาการทางวิชาชีพแก่สังคม การจัดการเรียนการสอนกลุ่มย่อย เป็นต้น ก้าวปีที่ 58 ของวิทยุราชมงคลเป็นก้าวแห่งการเปิดกว้างรองรับการทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย และต้อนรับไอเดียที่แปลกใหม่ของนักศึกษาในการสร้างสรรค์เนื้อหาร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะชน”

ติดตามความเคลื่อนไหว สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี 214 – 216 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400 ยูทูป อินตราแกรม ทวิตเตอร์ เฟสบุ๊ค : RMUTTRADIO เว็บไซต์ : www.radio.rmutt.ac.th

.

ชลธิชา ศรีอุบล
กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี รายงาน

Next Post

ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พร้อมคณะผู้บริหาร และ คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพริมา แสงสิรคุปต์ ที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

Wed Jun 22 , 2022
นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต พร้อมคณะผู้บริหาร และ คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพริมา แสงสิรคุปต์ […]