อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ เรื่องกล่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีที่มีการแจ้งเตือนอัตโนมัติและต้นทุนต่ำ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ล เมืองพัทยา

⭐️⭐️⭐️ โดยมีรายชื่อผู้วิจัยดังนี้
1) นางสาวพัฒน์นรี สิทธิ์ปีวราเดช ม.4
2) นายพีระ ชุณหชาติ ม.4
3) นายสุนิธิ ครุฑภาพันธ์ ม.4
4) นายวัลนพ หลักแวงมล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

Next Post

 แห่งแรกของโลก ม.กรุงเทพเปิดโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์ดีที่สุดในโลก ผนึกพลังร่วม MasterClass แพลตฟอร์มระดับอินเตอร์ 

Fri May 20 , 2022
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพก้าวนำก่อนใคร เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่จัดให้นักศึกษาได้เข้าถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่สามารถเรียนรู้ระบบความคิดจากบทเรียนและประสบการณ์ตรงของบุคคลชั้นนำในสาขาอาชีพหลากหลายที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกด้วยชุดบทเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงได้มากกว่า 150 ชุด  ช่วยจุดประกายความหลงใหล  เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้  และสร้างแรงบันดาลใจในบริบทการเรียนรู้เฉพาะของตนเอง       อาจารย์เพชร  โอสถานุเคราะห์  […]