มทร.ธัญบุรี และสนง.วัฒนธรรมปทุมธานี ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จัดใหญ่ ‘พิธีไหว้ครูปี่พาทย์’

 

จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดใหญ่ในพิธีไหว้ครูปี่พาทย์จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งมีเยาวชนนักศึกษากว่า 300 คน

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานจุดธูปเทียน หน้าโต๊ะหมู่บูชา และจุดเทียนชัย หน้ามณฑลพิธี ในงานมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี ภายใต้โครงการมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยมี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผศ.บรรทม น่วมศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเยาวชนนักศึกษากว่า 300 คน เข้าร่วมพิธีไหว้ครูปี่พาทย์ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาการในตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีไหว้ครูปี่พาทย์จังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการมหกรรมวิถีวัฒนธรรมปทุมธานี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนี้ ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดพิธีไหว้ครูปี่พาทย์ เป็นการให้ความรู้และทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนและนักศึกษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างความเข้าใจในมรดกทางวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ขณะเดียวกันยังส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน เยาวชนนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้ร่วมกันในพิธีสำคัญ เกิดการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและสถาบันการศึกษาร่วมด้วย

“อยากเน้นย้ำถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในพิธีไหว้ครูปี่พาทย์ ไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสาน และที่สำคัญ มทร.ธัญบุรี จะยังคงสนับสนุนและให้ความร่วมมือต่อเรื่องราวการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมของไทยไม่สูญหายไปกับเวลา ยังคงสืบทอดไปยังคนรุ่นหลัง และทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง” รศ.ดร.สมหมาย กล่าวสรุป.

 

Next Post

รีบแจ้งมา ถ้าอยากให้โรงเรียนเข้าร่วม โครงการ "TARO to School 2024″ รู้สิ่งใดไม่สู้ รู้เท่าทัน

Thu Jun 27 , 2024
“โครงการ TARO to School 2024″ เตรียมพบกับ…”โครงการ TARO to School 2024″ รู้สิ่งใดไม่สู้ […]