เชียร์ 3 นักศึกษา มทร. ธัญบุรี ตัวแทนประเทศไทยสู่แชมป์โลก The 2023 MOS & ACP World Championship

 

🎉ร่วมส่งแรงใจเชียร์ 3 นักศึกษา มทร. ธัญบุรี ตัวแทนประเทศไทยสู่แชมป์โลก The 2023 MOS & ACP World Championship

👏นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเก็บตัวฝึกซ้อมติวเข้มกว่า 3 เดือนเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน The 2023 MOS & ACP World Championship ณ เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2566 ช่วยเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ด้วยนะคะ #CheerUp_RMUTT

ตัวแทนประเทศไทย
📌การแข่งขัน Microsoft Office Specialist World Championship 2023 (MOS) ได้แก่
👍นางสาวสุรางค์ ศิริโต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 3
👍นายนพณัฐ ฉลวย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3
📌การแข่งขัน Adobe Certified Professional World Championship 2023 (ACP)
👍นายพงศธร ทองมาเอง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 3

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://www.rmutt.ac.th/2023/07/03/2023-mos-acp/

🏢 ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม
🌐Website: https://training.rmutt.ac.th/
🌐Facebook:https://www.facebook.com/TrainingRMUTT
📱ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม โทร.0 2549 3633
……………………………………
🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
🌐Website: https://www.arit.rmutt.ac.th/
🌐Facebook: https://www.facebook.com/AritRMUTT/
📱งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรม โทร.0 2549 3642
………………………………………………………

Next Post

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 “สวนสุนันทา” SSRU Smart Digital University

Tue Jul 4 , 2023
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 “สวนสุนันทา” วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี […]