น.ศ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม มทร.ธัญบุรี เกาะติดโอกาสการเติบโต ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่ความยั่งยืน

นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเผยแพร่สื่อสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ผศ. มธุรา สวนศรี อาจารย์บุศรา ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม #คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงาน INNOVATION TOURISM & HOSPITALITY FOR SUSTAINABILITY เทรนด์นวัตกรรม และโอกาสการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการสู่ความยั่งยืน เพื่อทราบแนวทางการเรียนการสอน และความร่วมมือในอนาคต วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา.
.

Next Post

เปิดใจคณบดี ศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร กับโครงการ 1 ภาควิชา 1 ชุมชน

Thu May 30 , 2024
    ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ 1 […]