คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี นำองค์ความรู้ทำผ้ามัดย้อม พัฒนาทักษะอาชีพครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง

อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย แขนงออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาควิชา ศิลปะการออกแบบเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร พัฒนาครูและนักเรียน ทำผ้ามัดย้อมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง จ.ปทุมธานี โดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2566 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง จ.ปทุมธานี

.

Next Post

วิทยาลัยทองสุข เปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 รับจำกัด 50 ท่านเท่านั้น

Sat Jul 1 , 2023
วิทยาลัยทองสุข เปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น วิทยาลัยทองสุข เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. […]