น.ศ.บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ช่วยน้องโรงเรียนวัดทองหลาง นครนายก


ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กว่า 50 ชีวิต ลงพื้นที่โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน โรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร) ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โครงการฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เผยว่า ค่ายอาสาในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นของนักศึกษาเพื่อจะพัฒนาสถานที่ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งโรงเรียนวัดทองหลาง (สุขชมวิทยาคาร) เป็นการทำค่ายอาสาให้เหมาะสมกับนักเรียนประถมศึกษา ทางโรงเรียนมีความประสงค์อยากให้ทาสีถนนเพื่อให้เด็กประถมศึกษาได้วิ่งเล่น ใช้งานและเพื่อความสวยงาม จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ดำเนินโครงงานการ จึงเห็นว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนและทาสี นอกจากนี้ผู้ดำเนินโครงการยังเสริมความรู้เรื่องการบริหารเพิ่มเติมได้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน จัดทำสื่อการเรียนการสอนหลักบริหารธุรกิจขั้นพื้นฐานเผยแพร่ให้กับนักเรียน ซึ่งโครงการได้รับความสนใจจากนักศึกษาจิตอาสาคณะบริหารธุรกิจ เป็นโครงการที่สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบสังคมให้กับนักศึกษาอีกหนึ่งโครงการ 

ทางด้าน นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาการ) เผยว่า เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 70 คน ครูประจำ 5 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ทางโรงเรียนต้องการบูรณะถนนหน้าอาคารเรียน ต้องการอุปกรณ์ทางการเรียน ได้มีโอกาสคุยกับศิษย์เก่าที่ไปศึกษาใน มทร.ธัญบุรี ศิษย์เก่าเป็นผู้ประสานงาน โครงการนี้ได้ผลเกิดคาด จากที่คาดหวังไว้ 80 % ทางมหาวิทยาลัยทำได้ 100 %  จากการสำรวจความเห็นของคุณครูและนักเรียน ทุกคนชอบ สื่อการเรียนรู้บนถนนหน้าอาคารเรียน สื่อการเรียนรู้ บอร์ดความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการสอนความรู้ในเรื่องของการบริหารพื้นฐานและภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลา 3 วัน นักศึกษามีความตั้งใจในการทำจิตอาสา 

“ธันวา” นายธันวา คงเพชร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติ ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ เล่าว่า กว่า 3 ปี ที่เกิดโควิค-19 เป็นการออกค่ายอาสาของฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ครั้งแรก จากการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของทางโรงเรียนได้นำข้อมูลมาปรึกษากับเพื่อนในค่ายอาสา โดยได้วางแผนและแบ่งงานรับผิดชอบ ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินงาน 3 วัน  วันที่ 1 ลงพื้นที่พูดคุย เก็บข้อมูล นำมาวางแผน ออกแบบ วันที่ 2 และวันที่ 3 ลงพื้นที่แบ่งงาน สร้างสื่อเรียนรู้บนถนน สื่อการเรียนการสอนบริหารธุรกิจขั้นพื้นฐานเผยแพร่ให้กับนักเรียน สอนหลักบริหารเบื้องต้น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย สอนภาษาอังกฤษ  และสันทนาการให้กับน้อง ๆ เป็นโครงการดี ๆ ที่ทางฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ได้ทำ สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับน้อง ๆ และทางฝ่ายจะทำโครงการเพื่อสังคมอีกต่อไป

“กร” นายรชต บุญเยี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการ เล่าว่า เป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับทางฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นอาจารย์โรงเรียนเก่าที่จบการศึกษา ซึ่งโรงเรียนต้องการซ่อมแซมและท่าสีใหม่ จึงเป็นตัวประสานเรื่องไปทางฝ่าย จนเกิดเป็นโครงการดังกล่าวขึ้นมา ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการและช่วยเหลือทางโรงเรียน เห็นน้อง ๆ มีความสุข นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การติดต่อประสานงานในการทำโครงการเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก

ทางด้าน “ต้นหอม”   นางสาวทัศนพรรณ ฉั่วศรีสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์  เล่าว่า เคยออกค่ายตอนอยู่มัธยมศึกษา เมื่อมีโครงการจึงเข้าร่วมได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งโรงเรียนอยู่ลึกมาก ๆ น้อง ๆ ที่โรงเรียนน่ารักให้ความร่วมมือ ช่วยทาสี และตั้งใจเรียนตอนสอนภาษาอังกฤษ ตอนที่จะกลับ น้อง ๆ อยากให้มาทำกิจกรรมอีก เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ ถ้ามีโครงการจะเข้าร่วม เพราะว่า ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ 

ทางโรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ยังต้องการอุปกรณ์ทางการเรียนการสอน และงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมโรงเรียน หน่วยงานใดสนใจช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ ผอ.เกรียงไกร 084-6673923 หรือทางเว็บไซต์โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)  

.

ชลธิชา ศรีอุบล กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี รายงาน

Next Post

มทร.ธัญบุรี จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่ม พร้อมตั้งคลินิกกำลังใจ ช่วยเหลือนักศึกษารอบด้าน

Wed Dec 27 , 2023
  รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 […]