คึกคัก! MASS ZONE พื้นที่ “โชว์ของ” เด็กสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาภร ดลกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เผยว่า ตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ด้าน (5H) คือ Head, Heart, Hand, Hip และ Heel จากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID -19 ส่งผลให้นักศึกษาภายในคณะ ฯ ขาดการสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มนักศึกษา ซึ่งบางรายเกิดความเครียด ความกดดันจากที่สภาพแวดล้อมใกล้ตัว ทำให้หลายคนอาจเกิดภาวะเจ็บป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ โดยปัญหาทางสุขภาพจิตที่พบบ่อยในนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา จึงสำรวจความต้องการของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

โดยผลการสำรวจ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการอยากให้คณะฯ สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการและกีฬาในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกเรียน โดยขอใช้พื้นที่หน้าคณะในการแสดงความสามารถของนักศึกษา ทางคณะจึงได้จัด MASS ZONE “พื้นที่โชว์ของสำหรับเด็กสื่อสารมวลชน” บริเวณลานกิจกรรมคณะ ให้นักศึกษาแสดงความสามารถ การแสดงดนตรีโฟล์คซอง เป็นสนามกีฬา อาทิ กีฬาแบดมินตัน, ลานสเก็ตบอร์ด, ลานซ้อมของผู้นำ, เชียร์ลีดเดอร์ และอื่น ๆ ตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มาโชว์ความสามารถและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานมีความอบอุ่นและคับคั่งด้วยนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ มาร่วมทำกิจกรรม.

Next Post

มจธ. เปิดรับนักศึกษา ป.เอก ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565

Wed Aug 10 , 2022
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอกโครงการ ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2566) นักศึกษาไทย […]