มทร.ธัญบุรี มี 43 คอร์สเรียนฟรี ผ่าน RMUTT MOOC เรียนจบได้ใบประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดคอร์สเรียนออนไลน์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่าน RMUTT MOOC ผู้ที่เรียนจบคอร์สจะได้รับใบประกาศ

สามารถลงทะเบียนเรียนฟรีทาง http://mooc.rmutt.ac.th/ โดยมีรายวิชาดังนี้.

เทคนิคการทำตลาดสินค้าผู้หญิง
วิธีการเขียนโพสขายกระชากใจคนซื้อ
สร้างตัวตนให้ดังเพื่อดันยอดขายขึ้น
สร้าง Content ให้เป็นไวรัลใน 10 นาที แค่มี Power Point
วิธีทำให้ลูกค้าบอกต่อโดยไม่ง้อโฆษณา
วิธีสร้างเพจให้คนตามหลายแสนยอดขายหลายล้าน
วิธีตอบข้อปฏิเสธลูกค้าให้ขายได้
เทคนิคการอ่านใจลูกค้าอย่างเซียน


ระเบิดยอดขายด้วยLine@
การปิดดีลลูกค้าออนไลน์
การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการตลาดในยุค 4.0
SEO & Content Maketing
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการ
การวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas
การบริหารตราสินค้า Brand Management
การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์
การจัดการสำหรับธุรกิจ SME
สารสนเทศสำหรับ SME


รายการการจัดดอกไม้
การปลูกและดูแลรักษาบัว
Digital Literacy
การรู้เท่าทันข่าวปลอม Fake News
เทคโนโลยีนวัตกรรมชีวภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพสารสกัดชีวอินทรีย์เข้มข้น
การทำผลิตภัณฑ์คุกกี้สิงคโปร์ผักรวม
การทำผงรสต้มยำ
ท่องเที่ยววิถีเกษตร วิสาหกิจสวนเราเกษตรอินทรีย์
การส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้สูงอายุ
สุขภาพและสุขภาวะด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว Home School
ทักษะงานช่างพื้นฐาน Basic Engineering Skill


เทคโนโลยี SMART GRID Smart Grid
การเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (A new entrepreneur)
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ Preparing for Aging
เทคนิคการออกแบบและตกแต่งบ้านประหยัดพลังงาน Energy Efficient Homes Design & Decoration
การแปรรูปอาหาร Food Processing
อาหารเพื่อสุขภาพ Food for Health
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม English for Cultural Tourism
การจัดการคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในองค์กร Data Warehouse or Decision Making in Organization


วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น Fundamentals of Data Science
เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง Sampling Techniques
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร Calculus for Engineer

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับองค์กรธุรกิจ Decision Support Systems

 

ที่มา http://www.mooc.rmutt.ac.th/#

 

Next Post

"ปรีชา พงษ์เพ็ง" รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่ MEA ENERGY AWARDS การันตีการเป็นต้นแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

Fri Jun 17 , 2022
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายชนันท์ จันทร์หอม […]