อธิการบดี มทร.ธัญบุรี จัดเต็ม “ธนาคารหน่วยกิต” ยันครอบคลุมทุกหลักสูตร ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยถึงโครงการธนาคารหน่วยกิตของ มทร.ธัญบุรีว่า ธนาคารหน่วยกิตจะครอบคลุมทุกหลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี แล้วก็ในระดับบัณฑิตศึกษา คือ ปริญญาโท ปริญญาเอก เราจัดทำทุกหลักสูตรเพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้เข้ามาอยู่ในระบบ โดยที่ยังไม่ได้มาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)  เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสในการศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ บุคลากรที่ทำงานอยู่ในหน่วยราชการ หรือ สถานศึกษา ที่ยังไม่มีเวลาได้มาเรียน ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ได้ โดยที่อาจจะใช้เวลาว่าง มาลงทะเบียนเรียน หรืออาจจะเรียนออนไลน์  ยิ่งไปกว่านั้น บุคลากรที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการแล้วกำลังทำงาน ถือว่ามีประสบการณ์ หากประสบการณ์นั้นถ้าตรงกับรายวิชาในแต่ละสาขา  สามารถมาเทียบโอนได้เลย เป็นการสะสมหน่วยกิตไว้ จนเมื่อมีความพร้อมที่จะสามารถศึกษาต่อเพิ่มเติม เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ในระดับปริญญา เช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เราก็จะรวมหน่วยกิตตรงนี้มาเทียบโอนแล้วก็สามารถรับปริญญาได้ ก็จะสามารถสำเร็จการศึกษาได้โดยที่ไม่ต้องมาเข้าเรียนกับนักศึกษาปกติ เพราะว่ามีกลุ่มคนเหล่านี้มีภารกิจของการทำงาน เราจึงให้โอกาสได้พัฒนาทักษะ เติมเต็มองค์ความรู้ได้เหมือนนักศึกษาทั่วไป

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้เราได้ทำความร่วมมือกับหลาย ๆ หน่วยงาน ล่าสุดคือร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันการอาชีวศึกษา (สอ.) และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ พัฒนากลไกการรับเข้าศึกษาต่อ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ ดังนั้นหากท่านใดที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรีก็ยินดีต้อนรับ และขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของท่านให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลของโครงการธนาคารหน่วยกิต มทร.ธัญบุรี ได้ที่ https://creditsbank.rmutt.ac.th/

 

 

Next Post

โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ คว้าแชมป์ตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 2566 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต

Wed Sep 6 , 2023
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “วันรพี 2566” ชิงโล่รางวัล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ศ.(พิเศษ) วิชา […]