เดินหน้าไปกว่าครึ่ง ‘มทร.ธัญบุรี’ ก้าวสู่ ม.ในกำกับรัฐ อธิการบดีชี้ใกล้ความจริง พร้อมเผยข่าวดี ติดโผ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ยืนอันดับ 11 ของประเทศ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดัน มทร.ธัญบุรี ออกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รอบที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่า 1-2 สัปดาห์นี้จะมีการส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนความถูกต้อง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากรในรอบที่ 2 คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ก่อนส่งกลับไปสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ทั้งนี้เชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ส่งกลับมานั้นยังคงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามที่ได้ทำประชาพิจารณ์กับบุคลากร การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั้น จะมีอิสระในเชิงวิชาการมากขึ้น มีความคล่องตัวในการบริหารงานที่จะไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับ เปิดโอกาสให้สามารถจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำองค์ความรู้ในเชิงวิชาการออกไปสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย การผลักดันเรื่องนี้ลุล่วงไปกว่า 50% แล้ว คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นาน
อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ส่วนการดำเนินงาน “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ของ มทร.ธัญบุรีนั้น มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวจาก UI Green Metric World University Rankings 2021 อยู่ในอันดับที่ 158 ของโลก และอันดับที่ 11 ของประเทศไทย ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั่วมหาวิทยาลัย คิดเป็น 2.46% ของพลังงานที่ใช้ มีการติดตั้ง Smart Energy จุดตั้งสถานีชาร์จไฟ 6 kW รวมถึงสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.

Next Post

นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา เชิญฟังเสวนาตามหานักครีเอทีฟคอนเทนท์รุ่นใหม่

Thu Apr 21 , 2022
แขนงวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาและงานข่าว วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดเสวนาหัวข้อ “Next Gen Creative Content Creator by […]