อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รศ.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอพระศรีศาสดา และหอประชุมบัวสวรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์

Next Post

WE Assess ระบบสัมภาษณ์งานด้วย AI ฝีมือคนไทย นวัตกรรมนิสิตเก่าจุฬาฯ ใต้ชายคา CU Innovation Hub

Tue Apr 12 , 2022
WE Assess ระบบสัมภาษณ์งานด้วย AI ฝีมือคนไทย ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ให้องค์กรประเมินผู้สมัครงานที่ใช่ ช่วยคนไทยได้ทำงานที่ตนเองชอบและถนัด ผลงานนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ […]