มทร.ธัญบุรี ประกาศลดค่าเทอม 50% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศลดค่าเทอม 50% ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักศึกษา

โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และอธิการบดี ทั้ง 9 มทร. ร่วมมือกันผลักดันในครั้งนี้

ทั้งนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินค่าเทอมไปแล้ว รอประสานการคืนเงินหลังจากที่ ครม.มีมติเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการหาช่องทางในการคืนเงิน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

– นักศึกษาตั้งแต่รหัส 63 ลงไป คืน 40 % + ที่ลด 10 %
– นักศึกษารหัส 64 คืนเงิน 50 % สำหรับที่จ่ายแล้ว
– นักศึกษาที่ยังไม่จ่าย จ่าย 50 %

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

หลักสูตร “นิเทศศาสตร์ ปริญญาเอก” สวนสุนันทา ได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพระดับ “ดี”

Fri Jul 23 , 2021
วันที่พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ในฐานะประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา […]

YouTube