สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่สาม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังหอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่สาม ในการนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย โดยวันนี้มีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท ตรี จำนวนทั้งสิ้น 2,925 ราย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 1,670 ราย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1,255 ราย

.

.

.

.

Next Post

วุฒิสภา เดินหน้ารับฟังข้อคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชนอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะสีชังอย่างบูรณาการ และยั่งยืน

Wed Mar 23 , 2022
วุฒิสภา เดินหน้ารับฟังข้อคิดเห็นของส่วนราชการและประชาชนอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประเด็นความต้องการในการจัดทำแผนพัฒนาเกาะสีชัง ห้วงปี พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกาะสีชังอย่างบูรณาการ […]