นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย คว้าเหรียญทองการประกวด I-New Gen Award 2024


หลังการประกวด I-New Gen Award 2024 จบลง นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้าเหรียญทอง ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

นายชินกฤต ทองศรีนวล, นายธนพล วงศ์สวัสดิ์, นางสาวชนกวนันท์ ไชยอาดูล และนางสาวณิชาพัชร์ วงศ์สุริยะ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้คว้าเหรียญทอง จากการประกวด I-New Gen Award 2024 กลุ่มเกษตร ในชื่อผลงาน การออกแบบและพัฒนาแผ่นรองกีบเท้าโคนมจากการพิมพ์สามมิติ โดยมี ผศ.ดร.ฐานวิทย์ แนมใส เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการ และมี รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต, นายธีรวัฒน์ เพชรดี และนายวสุ สุขสุวรรณ เป็นอาจารย์ผู้ร่วมวิจัย สำหรับการประกวดดังกล่าวเป็นงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2567 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

Next Post

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดให้ทุนน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Wed Feb 7 , 2024
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2567  […]