มทร.กรุงเทพ ร่วมแนะนำการเปิดหลักสูตรพุทธศาสนาในโลก พร้อมลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยของประเทศอินโดนีเซีย 

สถาบันวิทยาศาตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.กรุงเทพ) ร่วมกิจกรรม INTERNATIONAL UTKISIC TALKS แนะนำการเปิดหลักสูตรพุทธศาสนาในโลก (หลักสูตรนานาชาติ) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการมทร.กรุงเทพ ลงนามความร่วมมือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร และบุคลากรในวงการศึกษาประเทศอินโดนีเซียสนใจมาร่วมงานจำนวนมาก โดย รศ.ชาญ ถนัดงาน นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มทร.กรุงเทพ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันด้วย

 

Next Post

6 ชุดการแสดง ‘นาฏดุริยางคศิลป์ มทร.ธัญบุรี’ เผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน

Thu Apr 4 , 2024
  ลงสรงพระสุพรรณกัลยา นางสาวสยาม แต่งหย้องคัวงาม แม่หญิงล้านนา คอนหาม ข้ามท่ง เสาหลักบ้าน ศาลหลักเมือง และโคกพนมดี […]