รองอธิการบดีมทร.กรุงเทพ นำนักศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ ผ่านโครงการ “ราชมงคลอาสา สานฝันปันรัก สู่เพื่อนบนดอย”

องค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นำโดยอาจารย์ชัยศักดิ์ คล้ายแดง รองอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญสม ครึกครืน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ประจำปีการศึกษา 2564


“ราชมงคลอาสา สานฝันปันรัก สู่เพื่อนบนดอย” เป็นโครงการที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย สิงห์อาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกิจกรรมการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา รองเท้านักเรียน และเสื้อกันหนาวให้กับน้อง ๆนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ ตำบลเทิดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ฝึกให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคมในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาในห้องเรียนให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้านความคิดสร้างสรรค์และต่อยอดสู่ชุมชนที่ห่างใกลซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน

 

Next Post

เปิดตัวหุ่นฝึกตรวจจอตา ฝีมือนักวิจัยจุฬาฯ ฝึกนิสิตแพทย์ให้เชี่ยวชาญการตรวจโรค

Wed Dec 8 , 2021
สุดยอดฝีมือคนไทย! หุ่นฝึกตรวจจอตา “Oph-Sim” โดยทีมวิจัยคณะแพทย์และวิศวฯ จุฬาฯ ฝึกนิสิตและแพทย์ให้เชี่ยวชาญการตรวจจอตา ประหยัดงบนำเข้าหุ่นฝึกตรวจจากต่างประเทศถึงหลายเท่า! การตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับจอตาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำเพื่อความสบายตาของคนไข้ที่ไม่ต้องจ้องแสงจ้านานเกินไป ซึ่งตรงนี้ต้องการทักษะความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแพทย์ผู้ตรวจ […]