โดรนแปรอักษร จัดอบรมพร้อมแสดงโชว์ในงาน “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง 241 ปี จังหวัดศรีสะเกษ”

 

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เผยว่า ทางสมาคมฯ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดทำ โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) การฝึกใช้งานโดรน ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ด้านการท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดการอบรมในวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

นอกจากนี้ยังร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรม “การแสดงการบินโดรนแปรอักษร” ในงานเฉลิมฉลอง “สู่ขวัญบ้าน บายศรีเมือง รุ่งเรือง ๒๔๑ ปี จังหวัดศรีสะเกษ” บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา(เกาะห้วยน้ำคำ) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖    สมาคมขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว รับจำนวนจำกัด

 

 

 

#https://gooduniversity.net/

Next Post

นักศึกษา ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Fealac Youth Summit 2023 ที่ Bandung อินโดนีเซีย

Mon Nov 20 , 2023
  นางสาวฟ้าดุษฎี ลือนาม (ฟ้า) นักศึกษาชั้นีที่ 3 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนา สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงการอุดมศึกษา […]