อาชีวะไทย ฝีมือเป็นที่ยอมรับระดับสากล : สาขาวิชาช่างอากาศยาน สอศ.  ชูความสำเร็จ ส่งนักเรียนไปทำงานฝรั่งเศส  เงินเดือนเริ่มต้นเกือบแสน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566  เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นตัวแทน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นางปัทมา วีระวานิช ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือภายในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางมาให้กำลังใจนักศึกษา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ นักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคถลาง จำนวน 4 ราย และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จำนวน 1 ราย ประกอบด้วย นายธนา ยุต มณีศรี นายระพีพัฒน์ หวานเขียง นายเกริกพล สามารถ นายฐานันดร์ ศรีเกษม วิทยาลัยเทคนิคถลาง และนายรัชชานนท์ ชัยจันดี วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ซึ่งจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ณ บริษัท SATYS sealing & painting เมืองตูลูส ประเทศฝรั่งเศส
ภายใต้ความร่วมมือและเป็นความสำเร็จของ  อ.กรอ.อศ. กลุ่มอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งนำโดย นาวาอากาศตรี บัญชา  ชุนสิทธิ์ ที่ได้ผลักดันร่วมมือภาคีเครือข่ายที่แข้มแข็งในต่างประเทศ  และขณะนี้สาขาวิชาช่างอากาศยาน ได้รับการรับรองเป็น “สถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพื้นดิน (Maintenance Training Organization: MTO)”   จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น และ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการศึกษาสมรรถนะสูงตอบหมุดหมายที่ 12 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13  และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ว่า“ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ”

นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลางและเป็นเลขานุการขับเคลื่อนศูนย์ CVM สาขาวิชาช่างอากาศยาน พร้อมด้วยนายลำปาง พันธ์เพชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น กล่าวว่า “เป็นครั้งแรกและเป็นรุ่นแรก ของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอากาศยานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นความสำเร็จของช่างอากาศยาน  สอศ.  ประเทศไทย  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระดับ นานาชาติ”   ทั้งนี้ยังได้มีคณะครู ผู้ปกครอง ของวิทยาลัยเทคนิคถลาง และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ร่วมส่งเป็นกำลังใจ ในครั้งนี้ด้วย

Next Post

ศิษย์วิทยาลัยทองสุข โชว์พลังกำปั้น คว้า 4 เหรียญหางโจวเกมส์มาให้ชาวไทยชื่นชม

Tue Oct 3 , 2023
ศิษย์วิทยาลัยทองสุข ตัวแทนนักชกทีมชาติไทย โชว์ลีลากำปั้นคว้าเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ได้ถึง 4 เหรียญ ในประเภทหญิงและชาย การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2022 […]