เริ่มแล้ว! สอศ.ร่วมกับ ไทยฮอนด้า เปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย

สอศ.ร่วมกับ ไทยฮอนด้า เปิดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ปีพ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก  ภาคกลาง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด จัดการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ภาคกลาง ภายใต้โครงการหนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม (One Dealer One College) เพื่อปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย และส่งเสริมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสอศ. โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิด คุณสมเกียรติ หงษ์เทศากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวรายงานการจัดงาน และ คุณวิยะดา เตชอัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเตชอัมพรพาณิชย์ จังหวัดราชบุรี

นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ส่งผลให้มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาหลักของประเทศที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ในการรณรงค์ ป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนที่ก่อให้การบาดเจ็บ สูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม การสร้างการรับรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้ ผ่านกิจกรรมรณรงค์ทั้งในรูปแบบการจัดทำสื่อสร้างสรรค์และรูปแบบสื่อออนไลน์ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ที่แสดงออกถึงพลังเชิงสัญลักษณในการป้องกันอุบัติเหตุและลดการบาดเจ็บทางถนนทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา สร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลให้ลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนลดลงได้

ด้าน คุณสมเกียรติ หงษ์เทศากร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด  เปิดเผยว่า  บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ตระหนักดีว่า การส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย
คือส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของเรา จึงได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ขับขี่ปลอดภัย สู่สังคมไทย มาต้ังแต่ปีพ.ศ.2532 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลากว่า 34 ปี
เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด นั้นก็คือต้องการที่จะลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน พร้อมไปกับการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยไปพร้อมๆกัน และเราจะมุ่งหน้าสู่เส้นทางความปลอดภัย อย่างไม่หยุดย้ัง เพื่อคนไทยทุกคน จึงได้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมด้านการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ให้มีมาตรฐานในการขับขี่และให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ซึ่งการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าในครั้งนี้ มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาในภาคกลางเข้าร่วม จำนวน 26 แห่ง เพื่อเสริมสร้างทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาแบบเข้มข้น และลดอุบัติเหตุกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยการสร้างจิตสำนึกการเรียนรู้ขับขี่ปลอดภัยที่ถูกต้อง ซี่งรายการแข่งขันในระดับภาค มีการแข่งขันทั้งหมด 4 สถานี ได้แก่ 1.สถานีการใช้เบรก (Braking) โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องหยุดรถได้อย่างมั่นคงในระยะทางที่สั้นที่สุด โดยมีท่าทางในการขับขี่ที่ถูกต้อง 2.สถานีความคล่องตัว โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องควบคุมโดยปรับใช้เทคนิคที่มีในการขับขี่ผ่านสิ่งกีดขวาง และต้องขับขี่ได้อย่างราบลื่น ไม่มีข้อผิดพลาด และใช้เวลาน้อยที่สุด นอกจากนี้ต้องมีท่าทางในการขับขี่ที่ถูกต้อง 3.สถานีการทรงตัวในทางแคบ โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เทคนิคการทรงตัวเพื่อให้ได้เวลามากที่สุดและมีท่าทางในการขับขี่ที่ถูกต้อง และ 4. สถานีการสอบข้อขียน เพื่อทดสอบวิชาความรู้ การคาดการณ์อุบัติเหตุ องค์ประกอบการขับขี่ และกฎหมายจราจร  โดยผู้เข้าแข่งขันนักเรียนอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 – 7 ระดับภาค จะได้สิทธิ์เข้ารอบแข่งขันระดับชาติ รวมทั้งครูที่นักศึกษาได้รับรางวัลอันดับ 1 – 7 จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรุ่นครูอาชีวศึกษาระดับชาติด้วย

ทั้งนี้ การแข่งขันฯ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ  จะจัดขึ้นในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสอนขับรถมิตรยนต์พัทยา  อ.สัตหีบ  จังหวัดชลบุรี  ภาคใต้ จะจัดขึ้น ในวันที่ 8 -9 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าศุภกิตติ์มอเตอร์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาคเหนือ  จะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ที.เค.ซี. มอเตอร์ไบค์ จังหวัดกำแพงเพชร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จะจัดขึ้นในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเกียรติสุรนนท์ จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

"สวนสุนันทา” ปันน้ำใจสร้างโอกาสทางด้านกีฬาให้เยาวชน

Fri Oct 20 , 2023
วันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปันน้ำใจสร้างโอกาสทางด้านกีฬาให้เยาวชน โดยการมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬา ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์ […]