รับตรง! สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รอบ PGVIM Direct Admission ถึง 26 มิ.ย.นี้เท่านั้น

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
รอบ PGVIM Direct Admission แล้ว 🎯🎯🎯
เปิดรับวันนี้ถึง 26 มิ.ย.นี้เท่านั้น
❤️❤️หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
TCAS66 รอบ Direct
🎶🎶สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://pgvim.ac.th/admission/information_Directpgvim.php
หรือ 0 2447 8597 ต่อ 2104
Princess Galyani Vadhana Institute of Music
Bachelor of Music Program
New Student Admission –
PGVIM Direct Admission is now open. 🎯🎯🎯
Tel: 0 2447 8597 ext. 2104
————————-

Next Post

สถาบันภาษา ม.รังสิต จัดกิจกรรม In Love with English ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาไทย

Mon Jun 26 , 2023
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม In Love with English 2023 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนให้แก่นักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน […]