“ชนนาถ มีนะนันทน์” รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นวิทยากรสอนร้องเพลงให้บุคลากรสำนักงาน กปร.

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอนร้องเพลงให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)เพื่อรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสังคีตวัฒนา อาคารอำนวยการ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

.

Next Post

4,214 ที่นั่ง!! สวนสุนันทา เปิดรับ Dek'66 รอบที่ 1 Portfolio ยื่นก่อนมีที่เรียนก่อน เริ่ม 16 ส.ค.นี้

Thu Aug 11 , 2022
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) รับตรงระหว่างวันที่ 16 […]