องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ภาพบรรยากาศประจำปีการศึกษา 2564
โดยปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ณ ห้องสังคีตวัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตรุ่นที่ 2 และบัณฑิตรุ่นที่ 5
.
.
.

Next Post

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ สวนสุนันทา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน

Wed Mar 15 , 2023
วันที่ 15 มีนาคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน […]