สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับ กองการสังคีต กรุงเทพมหานคร เชิญรับชมการแสดงและการเสวนา ‘ Bandstand: Chamber of Resonance’

📢📢สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับ กองการสังคีต
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญรับชม
❤️❤️การแสดงและการเสวนา ในหัวข้อ Bandstand: Chamber of Resonance
วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 4.00 ณ สวนสราญรมย์🌳🌳
🤵🤵ผู้ร่วมเสวนา
1) อาจารย์สาธิต ชมเชี่ยวชาญ: ดุริยางคศิลปินอาวุโส กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร Satit Chomchewchan
2) อาจารย์จิตร์ กาวี: อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Namton Gavee
3) อาจารย์สิรวิชญ์ คงบันดาลสุข: อาจารย์ประจำ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา Siravith Kongbandalsuk
📞📞สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2447 8594-7 ต่อ 1130😍😍

Next Post

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

Wed Mar 15 , 2023
ภาพบรรยากาศประจำปีการศึกษา 2564 โดยปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 […]