สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับบทความสำหรับ PULSE วารสารที่เปิดทุกมุมมองของดนตรี

CALL FOR PAPERS
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับบทความสำหรับ PULSE วารสารด้านดนตรีที่เผยแพร่ทุกแง่มุมด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในปัจจุบัน เรายินดีเปิดรับบทความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในทุกมุมมองที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราในปัจจุบัน และการปฏิบัติแบบสหศาสตร์ที่รวมความเกี่ยวเนื่องกับสื่อเสียง
Pulse เผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในแขนงต่าง ๆ โดยไม่ได้จำกัดแต่เพียง การแสดงและการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ การศึกษาแบบสหศาสตร์ การเรียนและการสอน ดนตรีและสังคม วัฒนธรรมและสุนทรียศาสตร์ นวัตกรรมและการออกแบบ
กำหนดส่งบทความ 28 สิงหาคม 2566
ข้อมูลเพิ่มเติมและแนวทางการเขียนบทความ: www.pulse.pgvim.ac.th
We are looking for submissions for PULSE, an open music journal exploring all aspects of contemporary music life. We welcome submissions in English or Thai related to any and all aspects of contemporary musical life and interdisciplinary practices involving the medium of sound. Pulse publishes papers related to any area of musical scholarship, including but not limited to Performance and Creative Practice, Interdisciplinary Studies, Learning & Teaching, Music and Society, Cultures and Aesthetics, Innovation and Design.
Submission Deadline – 28th August 2023
More Info & Submission Guideline: www.pulse.pgvim.ac.th

Next Post

คณะอาชญาวิทยาฯ ม.รังสิต ลงนามความร่วมมือกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

Mon Aug 7 , 2023
                    […]