นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา คว้าชนะเลิศอันดับ 1 แข่ง Snare Drum Solo รายการ World Percussion Movement ประเทศอิตาลี

นิธิศ รุจิขจรเดช นักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Snare Drum Solo ในรายการ World Percussion Movement ประเทศอิตาลี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-11 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยการแข่งขันนี้มีกรรมการระดับโลก อาทิ เช่น Ludwig Albert, Sergei Golovko, Andrew Lynge, Markus Leoson, Nanae Mimura, Tanasit Siripanichwattana, Seung-Myeong and Filippo Lattanzi

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เปิดคลินิคกัญชารักษาโรคฟรี

Tue Oct 19 , 2021
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์บูรณาการ ในสังกัดวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้เปิดคลินิคกัญชาเพื่อรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยฟรี […]

YouTube