ที่อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)เมื่อวันที่ 9 มี.ค.67 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และบ้านแม่ส้ม ค่ายเพื่อการศึกษา […]

เปิดรับสมัคร เรียนปริญญาตรี Online ภาคพิเศษ การจัดการโลจิสติกส์ (ระบบการศึกษาทางไกล) ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ เอาใจวัยทำงานแต่เวลาน้อย […]

สาขาอุตสาหกรรมการบริการการบิน มทร.ธัญบุรี เปิดประสบการณ์วิชาชีพด้านการบินกับไทยแอร์เอเชีย พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามสมรรถนะที่จำเป็นต่อวิชาชีพ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ เอเชีย […]

2 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คิดค้นนวัตกรรม “เทคโนโลยีโฟมดูดน้ำมัน” ผลิตจากน้ำยางพาราและผักตบชวา ชูไอเดียเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการบำบัดน้ำ เผยจุดเด่น “โฟมยางดักจับเฉพาะน้ำมัน และสามารถใช้ซ้ำมากถึง 50 ครั้ง ส่วนน้ำมันที่ดักจับ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสวนสุนันทา นางสาวณัชชา บุญจันทร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนางสาวปริยากร อินทะสระ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และทีมแดดที่ดีคือแดดที่ส่อง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Thailand’s […]

  เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 “ชมรมถันยรักษ์” โดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลขวัญใจมหาชน จากการส่งผลงานกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา […]

วันที่ 2 มีนาคม 2567 วิทยาลัยทองสุข จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ณ ห้อง […]

การจัดการขยะอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ในสภาพควบคุมสิ่งแวดล้อมด้วยหนอนแมลงทหารดำ การจัดการขยะอาหารแบบนำมาใช้ใหม่ โครงพัฒนาเขตนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเขตปทุมวัน เขตพญาไท และเขตหนองแขม ความร่วมมือระหว่างการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) กรุงเทพมหานคร […]