ดร.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เผยถึงการรับไม้ต่อลงพื้นที่ “ท่าขนุน โมเดล” ในช่วงปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม […]

นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและเผยแพร่สื่อสารสนเทศออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิมพิกา ทองรมย์ ผศ. มธุรา สวนศรี อาจารย์บุศรา […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (วิทยาเขตนครปฐม) เปิดรับน้องใหม่รอบสุดท้าย ใน 7 สาขาแห่งอนาคตยอดฮิต จบแล้วไม่ตกงาน พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้อีกหลายประเภท รวมรับรอบส่งท้าย 325 ที่นั่ง […]

  สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (RCSA) นำผลงานระบบโดรนแปรอักษรติดพลุไฟ ไปคว้า 3 รางวัล ในงาน “The 17th […]

ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี […]

บุคคลสำคัญ ทั้งไทยและต่างประเทศ กว่า 140 รายชื่อ เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2567 ประกอบด้วยฝ่ายบรรพชิต […]