สถาบันจีน-ไทยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Pu’er Campus ,Yunnan Agricultural University, Yunnan – China ในการเดินทางเยี่ยมชมและลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน ณ […]

  เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Exness (เอกซ์เนสส์) โบรกเกอร์ผู้ให้บริการสินทรัพย์หลากหลายประเภท ได้เปิดตัวโปรแกรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Excellence Program) หรือ MMEP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหัวหน้าแผนกในด้านกลยุทธ์ การออกแบบองค์กร นวัตกรรม […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS 67 – Portfolio ครั้งที่ 1 หลักสูตรปริญญาตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเยาวชนดนตรีที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีสร้างสรรค์ (ปฏิบัติดนตรีและประพันธ์เพลง) จากเยาวชนที่เข้าร่วมจากโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรค์ โรงเรียนวัดคฤหบดี โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม และเยาวชนในพื้นที่ในชุมชนบางยี่ขัน ในโครงการวิจัย “นวัตกรรมดนตรีสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบางยี่ขัน” […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิดนตรีเพื่อชีวิต ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ต “ศิลปบรรเลงเพลงสยาม: Silapabanleng’s Siamese Music” คอนเสิร์ตฉลอง […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกิจกรรมในวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ และเพื่อถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการแสดงดนตรีในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ […]

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มอบนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพ การวิจัย และการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานภาคการศึกษาต่าง ๆ […]