สมัครเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา …..เรียนวันอาทิตย์วันเดียว….. เลือกเรียนได้ทั้ง […]

เด็ก 66 เตรียมพร้อม รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี […]

  เรื่องราวชีวิตของเด็กหนุ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.ธัญบุรี) นายนพดล มีปราง […]

กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดงานแสดงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และผลงานสำคัญ ‘RMUT EXPO’ เน้นการพัฒนานักปฏิบัติขั้นสูงและนวัตกร เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ รับแนวนโยบายกระทรวง อว. ณ […]

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) ได้จัดพิธีเปิด “นิทรรศการแลกเปลี่ยนศิลปะกระดาษ ไต้หวัน-เกาะอีโค่ (Taiwan […]

มหาวิทยาลัยกรุงเทพปักธงเชิงรุกพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันสมัยตอบโจทย์โลกการศึกษายุคใหม่ผ่านโครงการ Bangkok University Outcome-Based Education (BOE PROJECT) นำทีมโดย ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต […]