นายจีรศักดิ์ จันทร์เรืองฤทธิ์ นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โครงการพิเศษ รุ่นที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยเปิดรับนักศึกษา (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2567 […]

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ***เปิดรับสมัครวันที่ 14 – 24 มิ.ย. 2567 (วันที่ 24 […]

ศูนย์นวัตกรรมระบบราง (มทร. ธัญบุรี) 1) เปิดหลักสูตร (รุ่นที่ 2) “การบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง” วันที่ […]

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) มอบนโยบายการจัดกิจกรรมนักศึกษา ต้องตระหนักถึงความสำคัญความรักสมัครสมานสามัคคี ความรักความอบอุ่น การอาศัยอยู่ร่วมกันภายในรั่วมหาวิทยาลัยฯ […]

  ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้แนวคิด […]

  การแข่งขันฟุตบอล กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์” เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2567 ที่ผ่านมา […]

MBA Espoprts สวนสุนันทาบุกเกาหลี พาคณาจารย์ป.ตรี-ป.โทดูงาน“ของแทร่” รอรับหลักสูตรใหม่-นักศึกษาใหม่รุ่นแรก ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ตและบันเทิง (MBA […]