“สาขาเราเป็นพื้นที่เปิดโอกาสสำหรับทุกคนที่รักการออกแบบ แม้ไม่ได้มีพื้นฐาน ที่แห่งนี้ทุกคนเป็นนักออกแบบที่ดีได้” สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เปิดสอนในหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต (อบ.บ.) Bachelor of Design (Industrial […]

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 รอบโควตาพิเศษ  คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษาระดับ ม. 6 […]

  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 (Admission 1-2) เริ่ม […]

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตย์และการออกแบบ อย่างเช่นการทำ 3D visualize […]

   “กัญชา” พืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการตลาดสูงมาก ด้วยคุณค่ามหาศาลทั้งด้านการแพทย์ สุขภาพ โภชนาการ ความงาม ฯลฯ ทันทีที่อำนาจรัฐไฟเขียว จุฬาฯ […]

สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมกิจกรรมอบรมการทำธุรกิจออนไลน์แบบเจาะลึกที่บ้าน ในสถานการณ์โควิด-19 นายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดอบรมออนไลน์ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 admission 1 […]