เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ศ.ดร.บังอร […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2567 จำนวนกว่า 6,000 คน แบ่งกิจกรรมการปฐมนิเทศเป็น 3 วัน […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารยา แดนไธสง นางสาวลภัสลดา วันวัชรพงษ์ และนางสาวอินทิรา นามคำ นักศึกษาแขนงวิชาการผลิตสื่อดิจิทัลและสตรีมมิ่งมีเดีย #วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ “คว้ารางวัลชนะเลิศ” […]

  มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 (Sun Short Film Award) […]

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำความภาคภูมิใจให้สถาบันอุดมศึกษาไทยในเวทีโลกอีกครั้ง ครองอันดับ Top 50 ของโลกจาก Times Higher Education Impact […]

  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยถึงการประชุมวิชาการ The 2nd […]

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำคณะฯ พร้อมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระครบรอบ 54 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ […]