ผลงาน “กระดาษกล้วยหอมทอง” นักวิจัยสวนสุนันทา คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ในงานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม JDIE 2023 ประเทศญี่ปุ่น […]

  Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) ทะยานขึ้นสู่ระดับใหม่ในการจัดอันดับโดยควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (Quacquarelli Symonds หรือ QS) และไทม์ส ไฮเออร์ เอดูเคชัน […]

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแข่งขันแรลลี่ “ออกจากวัง ไปตั้งแคมป์ From […]

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566 ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นางสาวภุมรินทร์ ส่งสัมพันธ์สกุล นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม […]

            วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยสุดา ม้าไว คณบดีวิทยาลัยศิลปศาสตร์ […]

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับตัวแทนอาจารย์และนักศึกษาจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) วันที่ 18 กรกฎาคม […]

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และโครงการแข่งขันวงดนตรีนานาชาติ รางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2566 Princess Galyani […]

  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2545  โดยเป็นวิสัยทัศน์ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันได้รับการสานต่อมาถึง […]