นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี และอาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผลงานวิจัย […]

                 เอ็ดฮีโร่ส์ (EdHeroes) เครือข่ายระดับโลกของผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่อุทิศตนเพื่อยกระดับการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ […]

  การส่งเสริมความรู้ระหว่างกันในหมู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยมีการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และยังเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิชาการในกลุ่มอาเซียนด้วย เมื่อมีการจัดโครงการต่างๆ ขึ้นโดย ASEAN Foundation นั้น […]

ทีมนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลชมเชยอันดับ 1 จากโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 16) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี […]

เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้ เพรส แอนด์ แอสเซสเมนท์ (Cambridge University Press & Assessment) ค้นพบเอกสารสำคัญจากหอจดหมายเหตุที่เผยให้เห็นภาพของการสอบภาษาอังกฤษกับเคมบริดจ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน           […]

            วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Dongseo University ประเทศเกาหลีใต้ ในการเดินทางเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยรังสิต และประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ K-pop เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ณ ห้องประชุม อาคารศาลากวนอิม […]

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เปิดรับสมัคร October Camp 2023แล้ว ภายในแคมป์ต้อนรับปิดเทอมที่จะจัดขึ้นในช่วง 8-21 ตุลาคม 2566 เด็ก […]