สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ 2567 สมัครก่อน ได้รับการพิจารณาก่อน

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2567
⚡ ผู้ที่สมัครก่อน มีสิทธิได้รับการพิจารณาก่อน ⚡
โดยมีจำนวน 3 ประเภททุน ดังนี้
1. ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน (เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 28 มิถุนายน 2567)
👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/25cceac8
2. ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการนานาชาติ จำนวน 5 ทุน (เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567)
👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/ffc342cb
3. ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) จำนวน 10 ทุน (เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 30 กันยายน 2567)
👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.ocsc.go.th/r/8e1533d7
ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน โทร 0 2547 1916

Next Post

Final Face Of Thailand 2023 ได้ 3 นางแบบนายแบบหน้าใหม่ บินสู่ประเทศเกาหลี

Mon Oct 2 , 2023
เดินทางมาถึงรอบ Final การประกวด Face Of Thailand 2023 เฟ้นหานายแบบนางแบบหน้าใหม่ทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนเข้าประกวดในรายการ Face […]