บุคคลสำคัญทั่วโลกร่วมงานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization )

งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization )

งานประชุมเสวนา หนีซานด้านอารยธรรมโลก ครั้งที่ 9 (The Ninth Nishan Forum on World Civilization ) ซึ่งได้ถูกจัดขึ้นที่เขาหนีซาน เมืองชวีฟู่ มณฑลซานตง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของขงจื๊อเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 1,600 คน เพื่อหารือเกี่ยวกับการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านอารยธรรมร่วมกัน ตลอดจนร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับอารยธรรมระดับโลก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการสร้างความเสมอภาคในอนาคต อีกทั้งเพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการสนับสนุนหนีซานในการพัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ภูมิปัญญา ความรู้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด


โดยการจัดประชุมหัวข้อดังกล่าวในครั้งนี้ เริ่มดำเนินงาน ในวันที่ 27- 28 กันยายน 2566 นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากประเทศต่างๆ มาเข้าร่วมจำนวน 330 คน ซึ่งล้วนบุคคลสำคัญที่เป็นตัวแทนขององค์กรระหว่างประเทศ เอกอัคราชทูตประจำประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ ฯลฯ

สำหรับหัวข้อของการเสวนาประจำปีนี้คือ “ค่านิยมร่วมสำหรับมวลมนุษยชาติและคุณค่า ความเสมอภาคของชีวิตในอนาคตร่วมกัน – การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอารยธรรมเพื่อร่วมกันตอบสนองต่อความท้าทายระดับโลก” โดยมีการขยายความจาก 1 หัวข้อหลัก เป็น 13 หัวข้อย่อย นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างด้านอารยธรรมโลก ส่งเสริมค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติ และสร้างคุณค่า ความเสมอภาคในชีวิตของมนุษย์ในอนาคต

Next Post

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทสำคัญของท่าเทียบเรือในการสร้างอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลที่ยั่งยืน แก่คณะนักศึกษาพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เนื่องในวันทางทะเลโลก

Fri Sep 29 , 2023
  ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทสำคัญของท่าเทียบเรือในการสร้างอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลที่ยั่งยืน แก่คณะนักศึกษาพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องในวันทางทะเลโลก   […]