นิเทศ@นิด้า “ถ้าคุณใช่เราให้ทุนฟรีมีเงินเดือน” เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พ.ค. 65!!

📌นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พ.ค. 65!!
.
✨หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสาร
โดยนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
.
✨หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี”
.
📚เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์

👉🏻การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถ
สมัครขอทุนกับทางคณะได้
โดยทุนการศึกษามี 3 ประเภท
🔸ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรี 100% พร้อมเงินเดือน
🔸ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรี 100% (ไม่มีเงินเดือน)
🔸ทุนประเภทที่ 3 เรียนฟรี 50% (คณะช่วยออกค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่ง)
.
📲ดูรายละเอียดและคุณสมบัติผู้รับทุนได้ที่ : http://gscm.nida.ac.th/th/admission.php
📍ข้อมูลเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-phd.php
📞โทร. 090-678-4690 #ปอเอกนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า #gscmnida

Next Post

มาตรฐานสากล! เปิดใจ "มินตรา" นักศึกษาหลักสูตรทางไกล การจัดการโลจิสติกส์ฯ รุ่น 1 จากเบลเยียม ยันตอบทุกโจทย์ ไม่เป็นรองชาติอื่น

Fri Mar 25 , 2022
ความรู้สึกผู้เรียนจากต่างแดน ”มินตรา” นักศึกษาหลักสูตรทางไกล รุ่น 1 อาศัยอยู่ในประเทศเบลเยียม หนึ่งในผู้เรียนหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(ระบบการศึกษาทางไกล) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มินตรา” […]