16ทุน “นิด้า” ให้เรียนต่อปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ภาคปกติ

“นิด้า” เตรียมเปิดรับสมัครขอทุนเรียนต่อ ป.โท (ภาคปกติ) คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รอบ 2 เริ่ม 24 กุมภาพันธ์นี้

ทุนที่มอบให้
ทุนเรียนดี ประเภทที่ 2 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75

ทุนเรียนดี ประเภทที่ 3 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5


รวม 16 ทุน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

LawNIDA

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ส่งเสริมเครือข่ายครู ดูงานอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล

Tue Feb 18 , 2020
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี นำเครือข่ายครู ศึกษางานอุตสาหกรรมชีวภาพต่อยอดพัฒนาศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับกลุ่มมิตรผล จัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายครูเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาล […]

YouTube